לפני ואחרי

בת 51 - 646 שתלי שיער

בת 54 - 640 שתלי שיער

בת 51 - 646 שתלי שיער

בת 54 - 640 שתלי שיער

בת 51 - 646 שתלי שיער

בת 54 - 640 שתלי שיער

בת 51 - 646 שתלי שיער

בת 54 - 640 שתלי שיער